Možete pogriješiti, ali zašto bi?
U uvjetima globalnog tržišta i ekonomske krize, mali, srednji, ali i veliki poduzetnici izloženi su osim žestokoj konkurenciji i brojnim neposrednim rizicima koji mogu ugroziti poslovanje ili dovesti do propasti poduzetničkog projekta. Važan dio poslovanja je i zaštita zaposlenika, imovine i imovinskih interesa kako bi se očuvali najvrijedniji resursi poslovnih subjekata.

Poduzetništvo je, po općem uvjerenju, izuzetno riskantna aktivnost. Uz njega se neizostavno vežu neizvjesnost i rizik, kao asocijacije na opasnost, mogućnosti i vjerojatnosti. Svaki poduzetnički pothvat, a posebice u tržišnom gospodarstvu podrazumijeva kretanje po neizvjesnom terenu, iz razloga što današnje aktivnosti mogu u budućnosti rezultirati neželjenim posljedicama.

Prednost uočavanja rizika jest u tome što se njihov negativni učinak može smanjiti ili izbjeći njihovim prenošenjem na društva za osiguranje. Uzroci rizika mogu biti neželjeni događaji u poslovnoj aktivnosti, posljedice loših odluka ili njihovo loše izvršavanje, loše procijene okruženja.

Vitas Investa kao jedan od najboljih nezavisnih posrednika u osiguranju i reosiguranju na lokalnom i regionalnom tržištu pruža Vam stručne savjete u svim područjima osiguranja.

Naš položaj na tržištu i status nezavnisnih posrednika u osiguranju i reosiguranju omogućuje nam da Vam osiguramo najpovoljnija rješenja koja često nisu dostupna drugdje.
Mletačka 12, HR - 52100 Pula
GSM: +385 (0) 98 335 997
tel. +385 52 217 110
fax. +385 52 382 628
e-mail: info@vitasinvesta.hr
Vitas- Investa d.o.o.
Mletačka 12, 52 100 Pula,
Trgovački sud u Rijeci
MB: 01256041
OIB: 76830218636 4
žiro- račun: 2484008-1100750575 otvoren kod RBA d.d.
Temeljni kapital 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave Pršić Senad