Možete pogriješiti, ali zašto bi?

Vitas Investa omogućuje Vam najbolju mogućnost izbora zaštite te na taj način umanjuje Vašu brigu osobito kada su u pitanju Vaše najvrijednije stvari (automobili, domovi, plovila, putovanja) s namjerom da zaštite sebe i svoju obitelj.

Većina nas se nada da nikada neće pretpjeti neku štetu, no mi smo za Vas prepoznali važnost osiguranja Vaše imovine od rizika. Izazov nam je pronaći za Vas najprikladnije pokriće za Vašu imovinu vodeći računa o najpovoljnijoj mogućoj cijeni s najširim pokrićem.
Mletačka 12, HR - 52100 Pula
GSM: +385 (0) 98 335 997
tel. +385 52 217 110
fax. +385 52 382 628
e-mail: info@vitasinvesta.hr
Vitas- Investa d.o.o.
Mletačka 12, 52 100 Pula,
Trgovački sud u Rijeci
MB: 01256041
OIB: 76830218636 4
žiro- račun: 2484008-1100750575 otvoren kod RBA d.d.
Temeljni kapital 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave Pršić Senad