Možete riskirati, ali zašto bi?
Kao ovlašteni posrednici u osiguranju i reosiguranju za Istarsku županiju kao naručitelja koristeći inovativna rješenja kreirali smo projekt javne nabave u osigurateljnom dijelu po principu ekonomski najpovoljnije ponude. Ovakvim pristupom dobili smo najbolju osigurateljnu zaštitu kod prvorazrednih društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj. Ovim projektom osigurani subjekti Istarske županije ostvarili su vrlo značajne uštede u troškovima za osiguranje koji se mjere u milijunima kuna u jednoj godini, a istovremeno smo im pomogli da naplate i štete u višestruko većem iznosu u odnosu na predhodno razdoblje.

Na osnovu zaključenog ugovora o posredovanju u osiguranju i reosiguranju s Vama (Županija, Grad, tvrtke kao javnim naručiteljima) čije je sudjelovanje obavezno kod nabave veće od 200.000,00 kn: naši ovlašteni i visoko stručni posrednici u osiguranju i reosiguranju sa dugogodišnjim iskustvom će:

  • Izvršiti snimanje i procjenu rizika kojima ste izloženi te definirati uvjete nabave
  • kao ovlašteni posrednik javnog naručitelja u postupku javne nabave na temelju prikupljenih ponuda izradili analizu ponuda uvjeta osiguranja
  • preuzeti administrativne poslove vezane za osiguranje kako bi se na taj način javni naručitelj oslobodio suvišnih administrativnih poslova i gubitka vremena uz optimalno korištenje vlastitih resursa
  • prednost posrednika u osiguranju za javnu nabavu je omogućavanje najpovoljnije ponude na tržištu osiguranja.
  • definirati "All risks" osiguranje, odnosno ugovaranje osnovnog i dodatnog pokrića prema kojem su pokrivene i sve ostale unaprijed neimenovane neizvjesnosti s kojima se osiguranik može suočiti, a koje nisu izrijekom isključene iz uvjeta osiguranja.
  • poticanje konkurencije kod odabira osiguravatelja.

Provođenjem objedinjenog postupka javne nabave ostvaruje se transparentnost poslovanja, ušteda kroz niže premije osiguranja i preglednost nad troškovima osiguranja tako da Županija/Grad kao vlasnik ili osnivač ustanova ili trgovačkih društava može neposredno kontrolirati trošenje sredstava namjenjenih osiguranju, ali i zavisnih troškova koji se javljaju kada osigurateljna pokrića nisu ispravno ili dostatno ugovorena.
Na ovaj način se ostvaruje znatna ušteda u troškovima za osiguranje i izbjegava mogućnost nastanka velike društvene štete od nepredvidivih rizika kojima su izloženi imovina, zaposlenici i Vaše poslovanje, posebno ako nisu na odgovarajući način osigurani.

Mletačka 12, HR - 52100 Pula
GSM: +385 (0) 98 335 997
tel. +385 52 217 110
fax. +385 52 382 628
e-mail: info@vitasinvesta.hr
Vitas- Investa d.o.o.
Mletačka 12, 52 100 Pula,
Trgovački sud u Rijeci
MB: 01256041
OIB: 76830218636 4
žiro- račun: 2484008-1100750575 otvoren kod RBA d.d.
Temeljni kapital 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave Pršić Senad